Fjesing er en vakker og fargerik fisk – men farlig. Om dagen ligger den delvis nedgravd i sand, men om natta forlater den ofte bunnen for å jakte på småfisk og krepsdyr. den har giftpigger i fremre ryggfinne og på begge gjellelokkene. Giften er like giftig som den som finnes hos hoggorm.