Blåstål og Rødnebb er hermafroditter. det betyr at de kan skifte kjønn, siden de er begge deler fra fødselen. Når det er behov for en ny hann, vil hunnen som er øverst på rangstigen skfite kjønn og ta over rollen som hann.