Eramet en viktig samarbeidspartner

Det å ha Eramet AS Kvinesdal med på satsningen med å få et vitensenter til regionen er viktig.

Det at lokale bedrifter som Eramet Norway Kvinesdal engasjerer seg i arbeidet med å få et vitensenter lokalisert i Kvinesdal er veldig viktig da dette sender et klart signal om støtte og tillit.

Verksdirektør Sem Gysland som er med i styringsgruppen i prosjektet ‘Etablering Vitensenteret Kvinesdal’, inviterte oss på besøk slik at vi kunne bli bedre kjent med mangansmelteverket.

Egentlig skulle jeg ønske alle hadde hatt anledning til å få omvisninger på Eramet, det er utrolig imponerende hvor mye kunnskap og kompetanse i den bedriften.
Kine Wangerud, leder Vitensenteret Sørlandet

Jeg håper at vitensenteret kan bidra aktivt til at flere lærer mer om prosessen og kunnskapen som kreves for å produsere manganlegeringer av høy kvalitet slik som Eramet Norway gjør i Kvinesdal. Manganlegeringene produseres på en ressurseffektiv måte og selges til den globale stålindustrien. Den innsatsen ansatte ved Eramet Norway legger ned i arbeidet med å ivareta klima og miljø i hele sin produksjon er bare imponerende. Det er noe helt annet å snakke om det enn det å faktisk starte opp og gjøre jobben slik som Eramet Norway gjør, sier en entusiastisk Kine.

I tillegg til å bruke sin kunnskap, kompetanse og tid på prosjektet for å få etablert et vitensenter i Kvinesdal, har Eramet Norway også bestemt at de vil støtte oss økonomisk. Vi får et tilskudd til drift over flere år og penger til å kunne investere i noe av alt det utstyret vi kommer til å trenge. Eramet Norway representerer en industri som bare vil bli viktigere og viktigere for Norge, spesielt i lys av det grønne skiftet som verden står ovenfor. Det er viktig å spre kunnskap om at vi kan ha industri i Norge som bidrar positivt til verdenssamfunnet selv om den krever mye energi, fordi vi bruker fornybar energi i produksjonen.

 

Kine Wangerud
Leder Vitensenteret Sørlandet

Det at lokale bedrifter som Eramet Norway Kvinesdal engasjerer seg i arbeidet med å få et vitensenter lokalisert i Kvinesdal er veldig viktig da dette sender et klart signal om støtte og tillit.

Verksdirektør Sem Gysland som er med i styringsgruppen i prosjektet ‘Etablering Vitensenteret Kvinesdal’, inviterte oss på besøk slik at vi kunne bli bedre kjent med mangansmelteverket.

Egentlig skulle jeg ønske alle hadde hatt anledning til å få omvisninger på Eramet, det er utrolig imponerende hvor mye kunnskap og kompetanse i den bedriften.
Kine Wangerud, leder Vitensenteret Sørlandet

Jeg håper at vitensenteret kan bidra aktivt til at flere lærer mer om prosessen og kunnskapen som kreves for å produsere manganlegeringer av høy kvalitet slik som Eramet Norway gjør i Kvinesdal. Manganlegeringene produseres på en ressurseffektiv måte og selges til den globale stålindustrien. Den innsatsen ansatte ved Eramet Norway legger ned i arbeidet med å ivareta klima og miljø i hele sin produksjon er bare imponerende. Det er noe helt annet å snakke om det enn det å faktisk starte opp og gjøre jobben slik som Eramet Norway gjør, sier en entusiastisk Kine.

I tillegg til å bruke sin kunnskap, kompetanse og tid på prosjektet for å få etablert et vitensenter i Kvinesdal, har Eramet Norway også bestemt at de vil støtte oss økonomisk. Vi får et tilskudd til drift over flere år og penger til å kunne investere i noe av alt det utstyret vi kommer til å trenge. Eramet Norway representerer en industri som bare vil bli viktigere og viktigere for Norge, spesielt i lys av det grønne skiftet som verden står ovenfor. Det er viktig å spre kunnskap om at vi kan ha industri i Norge som bidrar positivt til verdenssamfunnet selv om den krever mye energi, fordi vi bruker fornybar energi i produksjonen.

 

Kine Wangerud
Leder Vitensenteret Sørlandet

Eramet Norge AS

Om Eramet Norge AS

Eramet Norway AS er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien. Selskapet, som består av tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU) i Trondheim, har ca. 530 ansatte.

Eramet Norway er en del av det franske gruve- og metallkonsernet ERAMET som har virksomheter i 20 land og rundt 13 000 ansatte på verdensbasis. Eramet Norway er en del av konsernets manganvirksomhet og hadde en samlet omsetning på NOK 6.5 milliarder i 2019.

Eramet Norway leverer produkter verden trenger på veien mot det fremtidige nullutslippssamfunnet, på en ressurseffektiv måte. Selskapet er i dag en av verdens reneste produsenter av manganlegeringer som følge av flere år med systematisk kunnskapsbygging, målrettede investeringer og kontinuerlig utvikling av organisasjonen. Dette arbeidet fortsetter og selskapets veikart for klima og miljø inneholder ambisiøse mål og konkrete utviklingsprosjekter knyttet til blant annet biokarbon, karbonfangst og sirkulærøkonomi. Les mer på www.eramet.no