Undervisning – Videregående2020-05-19T21:43:47+02:00

Undervisningsprogram egnet for videregående skoler

Prosent

Elevene får samtale rundt prosent og vurdere ulike tilbud. Vi introduserer dobbel tallinje som et verktøy for å løse og forstå prosentoppgaver.

Problemløsning

Elevene blir bevisstgjort på ulike strategier rund problemløsning, og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk.

Modellering

Elevene gjør målinger og datainnsamling og bruker dette til å løse nye problemer.

Forsøk med DNA og bioteknologi

NAT VG1 og NAT VG3. Elevene analyserer DNA-spor og hovedfokus er praktisk elevarbeid med DNA-fingeravtrykkanalyse ved bruk av elektroforese.

Kurstilbud

NYHET! Har du eller din bedrift et ønske om kurs?

Viten på hjul

Agder. Vitensenteret pakker bilen og tar med ulike undervisningsprogram til din skole.

Tittel

Go to Top