Prosent og problemløsing

1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Elevene får samtale rundt prosent og vurdere ulike tilbud. Vi introduserer dobbel tallinje som et verktøy for å løse og forstå prosentoppgaver. Elevene bruker så denne for å løse Kodeknekker-løypa med ulike prosentoppgaver. Vi legger stor vekt på motivasjon, mestring og praktisk arbeid 

Kompetansemål

  • Bruke prosent og vekstfaktor i utregninger, presentere og begrunne løsninger 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $