EksperimentKlubb
Sommerskole Arendal

I år er sommerens EksperimentKlubb endel av Sommerskole Arendal, og GRATIS for alle som deltar. Her kan barna bli med på en uke der de får lære gjennom ulike spennende eksperimenter og aktiviteter.

De får oppleve mestring og samtidig lære noe nytt. Vi legger opp til ulike emner, og at alle før prøve seg på alt.

Når: uke 26, 27 og 32
Hvem: barn i 4., 5. og 6. trinn
(Det trinnet de går i 2020/21)

PÅMELDING

AKTIVITETER

Vi skal eksperimentere!

I høstens EksperimentKlubb får barna mulighet til å bli med på ulike eksperimenter og aktiviteter. Vi skal også løse spennende mysterier.

Vi skal skape!

Vi ønsker at barna skal lære ved å skape og gjøre selv. Ved å programmere, bygge og teste lager vi ting vi kan bruke og leke med etterpå.

Vi skal utforske!

På kjemilaben kan barna utforske og gjøre egne eksperimenter. Barna får kunnskap om stoffer som brukes, hvordan de reagerer og hvorfor.

PRAKTISK

Mat og drikke
Barna tar med seg egen niste som vi spiser omtrent midt på dagen.

Korona-tiltak
Vi tar hensyn til de restriksjoner som til enhver tid er gjeldende i forhold til Korona. Det er begrenset antall plasser tilgjengelig, så det er lurt å være tidlig ute med påmelding.

Les mer om Eksperimentklubb på sommerskolens hjemmeside
sommerskolearendal.no