Vitensenteret Sørlandet

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge. Vi har lokaler i Arendal og Kristiansand, begge midt i sentrum av byen, nær buss, tog og parkeringshus.

I skoleåret tilbyr vi ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og sfo. Alle programmene har forankring i læreplanen. Undervisningen foregår enten på Vitensenteret, eller vi pakker bilen med våre ulike program og drar ut til elevene.

Vitensenterets utstilling og aktiviteter er også  åpent for alle. Her kan hele familien ha det moro sammen! Konkurrere, leke, spille og eksperimentere. Se vårt aktivitetsprogram for hvilke aktiviteter vi tilbyr på hver senter.

Velkommen til en spennende og lærerik opplevelse for hele familien!

Historikk

Satsningen begynte som prosjekt allerede i 2006, men første prosjektplan forelå i 2008. Arendal kommune skulle bygge en Kunnskapshavn med fokus på livslang læring. Vitensenteret Sørlandet sammen med Arendal Voksenopplæring, Etablerersenter og Eureka kompetanse stod for utvikling av innholdet i den kommunale satsningen.

I 2010 startet Vitensenteret utvikling av de første formidlingsprogrammene. Den første utstillingen var i samarbeid med en rekke aktører og ble åpnet av Kronprinsparet som fikk møte noen dyktige og flotte elever fra Risør.

12. desember 2012 startet første byggetrinn på nåværende senter, og allerede 26.mai 2014 åpnet byggetrinn 2. I dag utgjør dette tilsammen 700 kvm med interaktive og lærerike utstillinger, 3 store aktivitetsrom, astroamfi, butikk, spisested, matpakkerom og verksted.

I januar 2018 utvidet Vitensenteret med egen avdeling i Kristiansand. Senteret har beliggenhet midt i Markensgate og rommer utstilling, aktivitetsrom og butikk. Avdelingen i Kristiansand er ikke så stor som den i Arendal, men har allikevel et godt utvalg av aktiviteter og formidlingsprogrammer.

VitenLos

På Vitensenteret Sørlandet vil man alltid treffe en VitenLos. En los kjenner du kanskje som en navigatør som hjelper større skip å komme trygt i havn. Vi har lånt dette begrepet og bruker det om våre ansatte. Vi ønsker på denne måten å signalisere at vi ønsker å hjelpe besøkende med å navigere gjennom områder med realfaglig kunnskap, og forhåpentligvis hjelpe dem å komme “trygt i havn”.

Knokkel-Knut

Knokkel-Knut er Vitensenterets kjære maskot!
Et beinrangel som finner på mye rart, og som lar seg villig undersøke og studere i detalj. Visste du at han har kjæreste som bor på Nord-Norsk Vitensenter i Tromsø? Hun heter Lea Lealaus.

Vi har også et eget pedagogisk opplegg for 3. og 4. trinn om skjelettet og Knokkel-Knut.

Overordnet miljøpolicy – Vitensenteret Sørlandet 

Vitensenteret Sørlandet er opptatt av bærekraft og miljø i forhold til ansatte, besøkende, leverandører og samfunnet.  For å jobbe enda mer målrettet og konkret med dette er vi nå i gang med å bli miljøfyrtårnsertifisert. 

Vi forplikter oss dermed til å ha fokus på: 

 • HMS-arbeid 
 • Innkjøpsrutiner  
 • Energi- og drivstofforbruk 
 • Transport 
 • Avfallshåndtering 
 • Miljøutslipp 

Det vil si at vi blant annet jobber for: 

 • Et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, samt jobbe for å unngå skader og belastninger 
 • Alle besøkende skal oppleve det som trygt å besøke oss. 
 • Velge miljøvennlig utstyr og materiell, samt benytte leverandører som har fokus på miljø og bærekraft. 
 • Stille relevante krav om god innkjøps- og miljøkompetanse ved innhenting av anbud. 
 • Redusere vår reiseaktivitet, blant annet ved å kjøre sammen der det er mulig og å planlegge digitale møter fremfor å måtte forflytte seg.  
 • Redusere restavfall og øke gjenbruk av varer og materiell. 

Vårt arbeid for en positiv påvirkning av miljøet inngår i vår daglige drift og er omforent i hele organisasjonen. I tillegg er miljø og HMS inkludert alle styrende dokumenter.