Hva er et Vitensenter?

Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge. Vi har avdelinger i Arendal, Kristiansand, og i Kvinesdal.

I skoleåret tilbyr vi ulike formidlingsprogram, rettet mot barnehage, skole og SFO. Alle programmene er forankret i læreplanen. Formidlingen foregår enten på et av våre senter, eller så pakker vi bilen med ulike formidlingsprogram og drar ut til skolene.

Vitensenteret har en stor utstilling og aktiviteter som også er åpent i helger og ferier. Her kan alle ha det moro sammen, uansett alder. Konkurrer, lek, utforsk og eksperimenter sammen med venner og familie.

Kontakt oss $

Vi tror på å lære ved å gjøre!

Historikk

Satsningen begynte som prosjekt allerede i 2006, men første prosjektplan forelå i 2008. Arendal kommune skulle bygge en Kunnskapshavn med fokus på livslang læring. Vitensenteret Sørlandet sammen med Arendal Voksenopplæring, Etablerersenter og Eureka kompetanse stod for utvikling av innholdet i den kommunale satsningen.

I 2010 startet Vitensenteret utvikling av de første formidlingsprogrammene. Den første utstillingen var i samarbeid med en rekke aktører og ble åpnet av Kronprinsparet som fikk møte noen dyktige og flotte elever fra Risør.

12. desember 2012 startet første byggetrinn på nåværende senter, og allerede 26.mai 2014 åpnet byggetrinn 2. I dag utgjør dette tilsammen 700 kvm med interaktive og lærerike utstillinger, 3 store aktivitetsrom, astroamfi, butikk, spisested, matpakkerom og verksted.

I januar 2018 utvidet Vitensenteret med egen avdeling i Kristiansand. Senteret har beliggenhet midt i Markensgate og rommer utstilling, aktivitetsrom og butikk. Avdelingen i Kristiansand er ikke så stor som den i Arendal, men har allikevel et godt utvalg av aktiviteter og formidlingsprogrammer.

I januar 2023 åpnet vår avdeling i Kviensdal. Her har vi en mindre utstilling, samt aktivitetsverksteder som er åpne i skoleferier og en helg i måneden. 

VitenLos

På Vitensenteret Sørlandet vil man alltid treffe en VitenLos. En los kjenner du kanskje som en navigatør som hjelper større skip å komme trygt i havn. Vi har lånt dette begrepet og bruker det om våre ansatte. Vi ønsker på denne måten å signalisere at vi ønsker å hjelpe besøkende med å navigere gjennom områder med realfaglig kunnskap, og forhåpentligvis hjelpe dem å komme “trygt i havn”.

Knokkel-Knut

Knokkel-Knut er Vitensenterets kjære maskot!
Et beinrangel som finner på mye rart, og som lar seg villig undersøke og studere i detalj. Visste du at han har kjæreste som bor på Nord-Norsk Vitensenter i Tromsø? Hun heter Lea Lealaus.

Vitensenterforeningen

Vitensenteret Sørlandet er endel av Vitensenterforeningen. Totalt er vi 13 vitensenter fordelt fra sør til nord, med ulikt uttrykk og innhold, men med samme mål og tematikk.

Her finner du alle vitensenter i Norge

 

Overordnet miljøprofil

Vitensenteret Sørlandet er opptatt av bærekraft og miljø i forhold til ansatte, besøkende, leverandører og samfunnet.  For å jobbe enda mer målrettet og konkret med dette er vi nå i gang med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Vi forplikter oss til å ha fokus på: 

 • HMS-arbeid 
 • Innkjøpsrutiner  
 • Energi- og drivstofforbruk 
 • Transport 
 • Avfallshåndtering 
 • Miljøutslipp 

Vi jobber for følgende: 

 • Et sunt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, samt unngå skader og belastninger
 • Alle skal oppleve det som trygt å besøke oss
 • Miljøvennlig utstyr og materiell, samt benytte leverandører med fokus på miljø og bærekraft
 • Stille relevante krav om god innkjøps- og miljøkompetanse ved innhenting av anbud
 • Redusere vår reiseaktivitet, blant annet ved samkjøring og velge digitale møter når det er mulig
 • Redusere restavfall og øke gjenbruk av varer og materiell

Vårt arbeid for en positiv påvirkning av miljøet inngår i vår daglige drift og er omforent i hele organisasjonen. Miljø og HMS er inkludert i alle styrende dokumenter.