Koding med micro:bit

Barn har det gøy sammen og lærer mye av å programmere med micro:bit. Det gir teknologiforståelse, byr på utfordringer og mye moro. Vi har laget en liten bruksanvisning for hvordan du kan lage din egen terning. Lek og læring på en gang!

Her kan du lage din egen micro:bit kode:
https://makecode.microbit.org/

Dersom du ikke er kjent med micro:bit, er det flere øvelsesoppgaver du kan gjøre.

Hvis du vil lage en terning følg bruksanvisning til høyre.

1: Start med et nytt prosjekt

2: Inndata, når knapp A trykkes

3: Velg basis, vis tall

4: Velg matematikk, velg tilfeldig

5: Skriv inn tallene 1 og 6

6: Trykk på knapp A, sett i gang