Lek med realfag

Hverdagslivstrening for elever som skal ut i praksis i barnehage, skole og SFO

Undervisningsprogrammet finner sted på laboratoriet, der vi gjennomfører forsøk innen fysikk, kjemi og biologi. Forsøkene er av en slik natur at de er enkle (og rimelige) for studentene å gjennomføre i praksisperioden og i arbeidslivet seinere. Disse inngår i en verktøykasse som barnehagepersonale kan benytte for å skape undring og forskerglede hos barna. 

Kompetansemål/ yrkesutøvelse

  • planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi 

 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

For elever som skal ut i praksis i barnehage, skole eller SFO
Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $