Gratis lærerkonferanse om Skaperskolen

Skaperskolekonferansen er for deg som er lærer i grunnskolen og som vil vite mer om hvordan du kan gjøre undervisningen i matematikk, naturfag og kunst og håndverk – kreativ, tverrfaglig og skapende.

Vitensenteret Sørlandet Kristiansand, fredag 8. April 2022

På skaperskolekonferansen vil du få en prøve noen av undervisningsoppleggene fra Skaperskolen og bli kjent med didaktikken som følger disse. Aktivitetene kan enkelt tilpasses ditt klasserom og brukes direkte i undervisningen. Målet med konferansen er å gi deg økt forståelse for hvordan du kan lage en skaperkultur i klassen.

Omsette ideer til handling
Skapende og kreativt arbeid i klasserommet kan være mye forskjellig, og evnen til å tenke kreativt og skapende vil kunne trenes og dyrkes i mange fag, på alle trinn. Skaperglede og evnen til å omsette ideer til handling er viktig element i fagfornyelsen. Innholdet på Skaperskolen og på konferansen er tilpasset fagfornyelsen og er utviklet av Naturfagsenteret og vitensentrene i Norge.

Program for dagen:
09.00 – 10.00: Introduksjon til skaperskolen og didaktikken
10.00 – 12.00: Skaperaktivitet
12.00 -12.30: Lunsj serveres
12.30 – 14.30: Skaperaktivitet
14.30: Avslutning

Begrensede plasser. Påmeldingsfrist 28. Mars 2022.

Her kan du lese mer om Skaperskolen
https://skaperskolen.no/