• Varighet: Varierer

 • Periode: Skoleåret

 • Pris: Ta kontakt for pris

 • Passer for: Alle

Vi oppdaterer listen over kurs kontinuerlig.
Har du eller din bedrift et ønske om kurs, ta kontakt.

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519

Super:bit

Lærerkurs i programmering med micro:bit for mellomtrinnet.

Dette kurset bygger på super:bit og gir en grunnleggende innføring i programmering med micro:bit. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Kurset kan gjennomføres som en repetisjon for de som allerede har deltatt på super:bit, eller som et kurs som viser hvordan man kan jobbe videre med innholdet i utstyrskassen.

Målgruppe: Lærere på mellomtrinnet
Varighet: 3 timer

Lek med realfag

Et praktisk kurs for personalet i barnehage og SFO.

Målet med kurset er å øke bevisstheten for forsøk i naturfag og hvordan man kan introdusere dette for barna på en praktisk måte. På kurset gjennomfører vi forsøk innen fysikk, kjemi og biologi. Forsøkene er av en slik natur at de er enkle, rimelige og trygge å gjennomføre i barnehagen. Disse inngår i en verktøykasse som barnehagepersonalet kan benytte for å skape undring og forskerglede hos barna. Dette kurset kan komme i en tilpasset versjon for ansatte på SFO.

Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
Varighet: 2 timer

Programmering

Dette lærerkurset gir en kort og grunnleggende innføring i programmering.

Kurset viser didaktiske grep om hvordan man kan jobbe hensiktsmessig med programmering med elevene. I tillegg vil det være praktisk arbeid med konkrete programmeringsutfordringer. Passer for ungdomsskolelærere i alle fag. Programmeringsplattform kan tilpasses deres skole. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Målgruppe: Lærere på ungdomsskolen
Varighet: 3 timer

Kjemi for mellomtrinnet

Hvordan kan man jobbe med kjemi på en utforskende og engasjerende måte?

Innholdet i kurset baserer seg på kompetansemål i tråd med fagfornyelsen – nye lærerplaner 2020. Kursdeltakerne får tips og idéer til enkle forsøk som kan gjennomføres av barn og lærere i et klasserom, uten bruk av dyrt utstyr. Deler av kursdagen består av praktisk arbeid. Vi stiller med alt av utstyr.

Vi vil har fokus på utforskende metode og gi konkrete eksempler på hvordan forsøkene kan bidra til dybdelæring. Oppgavene viser eksempler på hvordan man kan arbeide for at elevene kan bruke allerede tilegnet kunnskap i nye situasjoner.

Innhold i kurset:

 • Kjemiske reaksjoner og forsøk som skaper undring
 • Faseoverganger og partikkelmodellen
 • Hvordan arbeide med “detektivoppgaver” som utforskende metode?
 • Hvordan kan man arbeide i klasserommet på en sikker måte?

Målgruppe: Lærere på mellomtrinnet
Varighet:
5 timer

Familiematematikk

Familiematematikk-kursene har som mål å gi barn og foreldre en felles positive opplevelse med tall og matematiske begreper. Kurset har vært organisert i to deler med en varighet på to timer.

I de første 90 minuttene samarbeider foreldre og barn sammen om ulike matematiske utfordringer, leker og spill.

I de siste 30 minuttene deltar foreldrene på et lite foredrag med temaet: Hvordan vi som foreldre kan være en støtte i barnas matematikkopplæring? I mellomtiden tar en av våre Vitenloser barna med på en spennende aktivitet. Kurset har en praktisk og konkret tilnærming slik at både foreldre og barn skal oppleve at de får et godt utbytte av kvelden. Etter kurskvelden får alle familiene med seg et mattehefte med morsomme spill og utfordringer.

Målgruppe: Førskole, 1. trinn.
Varighet: 2 timer

Utvidet programmering

Utvidet lærerkurs i programmering med micro:bit for ungdomstrinnet.

Dette er en kurspakke bestående av to kursøkter om programmering ved bruk av micro:bit.

Kurs 1:

 • Introduksjon til programmering i micro:bit
 • Presentasjon av oppdrag som man kan jobbe videre med i klasserommet
 • Læreren jobber med programmering og konkrete oppdrag i klasserommet
 • Vitensenteret Sørlandet sender en kartleggingsundersøkelse i forkant av kurs 2
  (Tid til å jobbe med oppdrag; 4-6 uker. Undersøkelse sendes 2 uker før kurs 2).

Kurs 2:

 • Evaluering og erfaringsdeling
 • Gjennomgang av praktiske øvelser
 • Tips til didaktiske grep om hvordan man kan jobbe hensiktsmessig med programmering med elever.
  (Innholdet i kurset blir tilpasset tilbakemeldinger fra lærerne).

Skaperskolen

Skaperskolen har som mål å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. Skaperskolen utvikler også egne pedagogiske opplegg som kan tas i bruk i skolen. Dette lærerkurset gir en praktisk innføring i skaperskolen med fokus på å jobbe praktisk med valgfri ressurspakke. Det er egne kurs for lærere på 1.-4., 5.-7., og 8.-10. trinn.

Målgruppe: Lærere på grunnskolen
Varighet: 2 timer