DNA og bioteknologi

NAT VG1 studieforberedende, NAT VG3 påbygg

Elevene analyserer DNA-spor. Hovedfokus er praktisk elevarbeid med DNA-analyse ved bruk av elektroforese. Elevene får en praktisk innføring i DNA-analysearbeid, og får belyst problemstillinger rundt bruken av dette i straffesaker. 


Kompetansemål

NAT VG1 Studieforberedende

  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi 

NAT VG3 Påbygg

  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi 

Varighet: 90 min.

Mer informasjon:
Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $