Bli med på SlimLab

På KjemiLaben tar vi på oss lab-frakk og vernebriller og lager galaxeslim. Her lager vi tre ulike slim som vi til slutt setter sammen så det ligner en galakse. Barna får med seg slimet de har laget hjem.

Alder: 6 – 13

Arendal
Kristiansand