Undervisning – Grunnskole2019-12-11T12:56:19+01:00

Undervisningsopplegg egnet for grunnskolen

DNA-smykke

Praktisk elevforsøk hvor elevene får ekstrahere sitt eget DNA

Led-lykt

Praktisk elevforsøk hvor elevene lager sin egen led-lykt

Energi

Naturfag, 9. trinn. Praktisk elevforsøk om energi og kraftproduksjon

Pytagoras

Matematikk, 8. trinn. Praktisk formidlingsprogram om rettvinklede trekanter. Elevne får jobbe praktisk med Pythagoras læresetning.

Mattemix

Matematikk, 2. trinn. Elevene får utforske ulike områder innenfor matematikk som spill, tankenøtter og former for koding.

Raet nasjonalpark

Naturfag, 7. trinn. Innføring i nasjonalparkens geologi og økosystem. Elevene får blant annet være med på disseksjon av fisk.

super:bit

Matematikk, programmering, 6. trinn. Aktivt og utforskende programmeringskurs hvor elevene lærer å bruke micro:bit.

Mekatronikk

Naturfag, 5. trinn. Aktivt og utforskende elevprogram som kombinerer mekanikk og elektronikk.

Tittel

Go to Top