Under lupen

Under Lupen er et opplegg hvor vi zoomer inn på de tingene i Raet nasjonalpark som er vanskelig å se i hverdagen, men som forteller fantastiske historier om livet når du ser det på nært hold.

Elevene lærer å bruke stereolupe og hvordan mikroskopets utvikling har bidratt til den kunnskapen og forståelsen vi har i dag av de tingene vi ikke kan se. Vi har som mål å skape nysgjerrighet og læring hos elevene om hvordan dyr lever og overlever, og hva noen av dem har til felles.

Kompetansemål:

  • Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg.
  • Gjøre rede forhvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk.

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $