super:bit

Programmering med micro:bit for 6. trinn

I løpet av programmet vil elevene få kjennskap til hvordan de kan programmere micro:bit til å utføre forskjellige oppgaver, og grunnleggende kjennskap til ny teknologi, selvkjørende biler og smarte byer. I tillegg fremmer programmet at man jobber i tråd med den algoritmiske tankegangen. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne;  

  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsaks-virkningsargumenter, trekke slutninger, vurdere noen feilkilder og presentere funn og hvordan en har kommet fram til disse  
  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen  
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer  
  • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.  

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $