Strandnot

Biologi og naturfagsdag ute for 8. trinn

Naturfagsdag ute. Vi trekker strand-not, undersøker abiotiske og biotiske faktorer i havet, og blir kjent med arter i strandsonen.  

Kompetansemål

  • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp    
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $