Spillprogrammering

Programmering for 5. – 7. trinn

Spillprogrammering med Makecode Arcade. Elevene lager sitt eget spill med veiledning. 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.  

Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene. 

Kompetansemål

  • utforske, forstå og lage teknologiske systemer som består av deler som virker sammen  
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse og skape utfordringer  

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $