Raet nasjonalpark

Elevene skal få kjennskap til Raet nasjonalpark, og det som er unikt med nasjonalparken i vårt nærområdet. De skal få et innblikk i økosystemet i området, spesielle landformasjoner og lære noe om hvordan vi best mulig kan ta vare på naturen for fremtidig bruk.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.
  • Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.
  • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen.
  • Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, plateteknotikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap (bærekraftig utvikling)

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519