Forsøk med ioniserende stråling

Et praktisk undervisningsopplegg om ioniserende stråling. Målet med undervisningsøkten er at elevene skal bli kjent med ioniserende stråling og radioaktivitet. De får utforske dette gjennom ulike praktiske forsøk.

  • Varighet: 100 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Passer for: Naturfag VG1 Studieforberedende, Naturfag VG3 påbygg

KOMPETANSEMÅL VGS
Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519