Energi

Praktisk energiprogram i samarbeid med Agder Energi.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

Kompetansemål

  • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519