Programmering av robot

1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Dette er et formidlingsprogram i grunnleggende programmering med fokus på algoritmisk tenking og utforsking. Elevene løser ulike utfordringer og oppgaver ved hjelp av programmering.  Vi programmerer en fjernstyrt bil ved hjelp av micro:bit. Vi jobber med strukturen i programmering og sammenligner kodeblokker med koden i Python. Vi legger stor vekt på programmeringsglede. Motivasjon, mestring og praktisk arbeid er i hovedfokus.  

Kompetansemål Matematikk 1P, 1PY

  • Digitale ferdigheter i matematikk innebærer å kunne bruke graftegner, regneark, CAS, dynamisk geometriprogram og programmering til å utforske og løse matematiske problemer. 
  • Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid blir sendt til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $