Taralds Tankenøtter er et selskapsspill for alle som liker logiske oppgaver og hjernetrim. Oppgavene er samlet av Tarald Aano gjennom flere år noen er eldgamle – andre er kommet til de siste årene. Felles for dem er at de setter hjernecellene på prøve!

45 unike nøtter som også kan grubles på alene.

For 1-33 spillere