Solarrobot-kit

Lær om alternativ energi!
Du kan bygge 14 ulike roboter som er solcelledrevet.

Aldergruppe 10+