Eksperiment der man skal finne ut hvordan man får strøm til den digitale klokken ved hjelp av to poteter. Hvilke andre ting vil kunne gi strøm til klokken?

Poteter er ikke inkludert.