50 Match (100 brikker)
Spilleregler
Aldersgruppe 6+

Match Subtraksjon har svar fra 1-50. To og to brikker matcher, det vil si at 7 – 4 og 9 – 6 eksempelvis danner en Match. Siden det er regnestykkene og ikke svarene som står på brikkene, heves abstraksjonsnivået, og hukommelsen trenes.

Man kan plukke ut noen få brikker med for eksempel svar fra 1-10 ved introduksjon av spillet. Dette er også en fin måte for å tilpasse spillet til sterke og svake elever. Da kan for eksemple de svakeste elevene spille med svar fra 1-25 og de sterkeste elevene med svar fra 25-50.

Match Subtraksjon kan blandes med Match Addisjon, Match Multiplikasjon og Match Divisjon for å trene ferdigheter på tvers av regningsartene.