Innhold:
50 match (100 brikker)
Spilleregler

Match Multiplikasjon har svar fra 1-100. To og to brikker matcher, det vil si at 4 · 3 og 6 · 2 eksempelvis danner en Match. Siden det er regnestykkene og ikke svarene som står på brikkene, heves abstraksjonsnivået, og hukommelsen trenes.

Man kan plukke ut noen få brikker med for eksempel svar fra 2-20 (to-gangen) ved introduksjon av spillet. Dette er også en fin måte for å tilpasse spillet til sterke og svake elever. Da kan for eksempel de svakeste elevene spille med 1-5 gangen og de sterkeste elevene med 5-10 gangen.

Fra 8 år og oppover.