Innhold:
50 Match (100 brikker)
Spilleregler
Aldersgruppe 8+

Match Divisjon har svar fra 1-10. To og to brikker matcher, det vil si at 6 : 2
og 9 : 3 eksempelvis danner en Match. Siden det er regnestykkene og ikke svarene som står på brikkene, heves abstraksjonsnivået, og hukommelsen trenes.