Sett sammen en modell av Saturn ved å pusle sammen brikkene i 3D.

Man må alltid pusle i to lag.

Høy vanskelighetsgrad.

(instruksjon medfølger)