Problemløsning

Elevene blir bevisstgjort på ulike strategier rund problemløsning, og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret 2022/ 23

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn. (maks 30)
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Passer for: 1P/ 1PY, Enkeltelever fra alle programfag.

KOMPETANSEMÅL VGS

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519