Problemløsing

1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Elevene blir bevisstgjort på ulike problemløsningsstrategier og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk. 

Kompetansemål

  • Utforsking i matematikk P handler om at elevene leter etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy. Problemløsing handler også om å analysere og omforme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

1P, 1PY og enkeltelever fra alle programfag

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $