Oldemor Olgas knappeskrin

Vi har arvet Oldemor Olgas knappeskrin. I undervisningen vil vi eksperimentere med sortering, mønster, tall, mengder, former, samt partelling og tiervenner. Det er lagt opp til at barna skal være aktivt deltakende og de vil få flere praktiske oppgaver.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret

  • Pris: 80,- eks. mva  pr.elev/barn. Minstepris 960,- eks. mava

  • Passer for: barnehager og skole 1. – 2. trinn

Kompetansemål

  • Ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar.
  • Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.
  • Utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar.
  • Kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage einge mønster.
  • Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel.

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519