Nytt år, nye muligheter og nye kolleger!

Si hei til våre nye kolleger og resten av VitenTeamet. Sammen skal vi sørge for praktisk undervisning og morsomme opplevelser for barn, unge og voksne i året som kommer.

Her er en kort presentasjon av våre nyansatte, slik at også dere kan bli litt bedre kjent med dem.

Monica Skogen

Ansatt som vikar i stillingen som formilder

Monica Skogen er 42 år og har jobbet i 15 år som ungdomskolelærer. Hun har undervist i matematikk, naturfag, teknologi og kroppsøving.

Monica vil blant annet jobbe med vårt undervisningsprogram med Agder Energi, og vil hovedsaklig være tilknyttet avdelingen i Kristiansand.

Jeg gleder meg til å begynne her med nye utfordringer og praktisk undervisning.

Mikal Nilsen

Ansatt som vikar i stillingen som formidler

Mikal er 26 år gammel, kommer fra Tromøy og har studert Kystsoneøkologi ved UiA i Kristiansand.

Mikal vil jobbe med undervisningsopplegget med Agder Energi, samt digitalisering for 5. trinn og Kodekraft. Mikal vil være tilknyttet avdelingen i Arendal.

Jeg er ganske nyutdannet og ser veldig frem til å undervise her på Vitensenteret. 

Morten Christensen

Ansatt som vikar i stillingen som formidler

Morten er 32 år, kommer fra Arendal og har jobbet på ulike skoler med barn og unge i snart 10 år. Han har undervist i matte, naturfag og samfunnsfag. Han elsker tankevekkende spørsmål og å lære om nye ting og har selvsagt testet ut alle aktivitetene på senteret alt. Det ble mange runder i hamsterhjulet. Morten vil jobbe med Kodekraft samt undervisningsopplegget med Agder Energi og vil være tilknyttet avdelingen i Arendal.

Man kan ikke alt, men det er alltid plass til noe nytt :)