Ikke gjør dette hjemme jr.

Naturfag, materialkunnskap og forsøk for 5. – 7. trinn

Labyrint møter naturfagslab. Eksperimenter og utfordringer. Elevaktivt og praktisk. 

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. 

Kompetansemål

  • Utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $