Mekatronikk

Mekanikk og elektronikk for 5. trinn

Gjennom en prosess av aktiviteter skal elevene bli kjent med elektronikk og ulike mekaniske prinsipper og utvikle et mekanisk produkt. Elevene må løse en oppgave; flytte, heve, eller senke noe. I prosessen inngår IKT/programmering, konstruksjon og problemløsing.  

Kompetansemål

  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar. 
  • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $