Mattemix

Et aktivt undervisningsprogram som utfordrer barnas tallforståelse og logiske sans gjennom praktiske oppgaver.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane
  • Plassere tal på tallinja og bruke tallinja i rekning og problemløysing
  • Uforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar
  • Lage og følje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519