Elevaktiviteter for barn og ungdomsarbeidere

Undervisningsprogrammet finner sted på laboratoriet, der vi gjennomfører forsøk innen fysikk, kjemi og biologi. Forsøkene er av en slik natur at de er enkle (og rimelige) for studentene å gjennomføre i praksisperioden og i arbeidslivet seinere. Disse inngår i en verktøykasse som barnehagepersonale kan benytte for å skape undring og forskerglede hos barna.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Passer for: Elever som skal ut i praksis i barnehage, skole og SFO

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519