Hvorfor et vitensenter i Kvinesdal?

Realfaglig kompetanse i skolene og nye besøkende til sentrum. Ha det gøy med teknologi!

Et regionalt vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi for barn og unge. På et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom aktiviteter, eksperimenter og utstillinger. Det er flere grunner til at Kvinesdal ønsker en avdeling av Vitensenteret Sørlandet til kommunen.

Økt realfaglig kompetanse i skolene
For at Kvinesdal skal være attraktive for næringslivet, trenger vi at flere tar mer utdannelse. Bedrifter i Kvinesdal og Lister regionen vil aller helst rekruttere fra egen region, men må ha folk med riktig kompetanse. Vitensenteret vil kunne bidra til å øke interessen for å ta fullføre skolen, og få ambisjoner om egn utdannelse. Et Vitensenter vil kunne påvirke kompetansen i området, og dermed også påvirke levekår i kommunen og regionen. Vitensenteret Sørlandet vil gi økt tilgang til realfaglig kompetanse, utstyr og kunne være en ressurs i mange av skolene på Lister for å møte de forventninger og krav som ligger i fagfornyelsen.

Nye besøkende til sentrum
Etableringen av Vitensenteret Kvinesdal vil være med på å utvikle attraksjoner og attraktivitet som kan trekke nye besøkende til sentrum. Vitensenteret ønsker et samarbeid med andre på Lister, for å kunne bidra med å styrke Lister som et attraktivt reisemål.

Gode arbeidsplasser
Vitensenteret Kvinesdal skal dekke Lister-regionen, vil trenge flere ansatte og er et godt startsted for unge arbeidstakere for videre arbeidsliv. Vitensenteret Sørlandet har i flere år vært en arena for andre aktører i sitt utviklingsarbeid som også har resultert i flere arbeidsplasser, f.eks. innen kreative næringer.

Viktig samfunnsaktør
Vitensenteret vil også gjennom tilbud til utdanningssektoren og fritidsmarkedet kunne bidra til at det er mer attraktivt å bo i kommunen.  Vitensenteret Kvinesdal vil utvikle nye formidlingsprogram, kurs, utstillinger og aktiviteter i samarbeid med lokalt næringsliv, skoleeiere og andre sentrale ressurser.

Om Vitensenteret Sørlandet:
Vitensenteret Sørlandet er 1 av 13 regionale vitensenter i Norge som inngår i Norges realfagssatning. Vitensenteret har i dag lokaler i Arendal og Kristiansand, og tilbyr ulike formidlingsprogram rettet mot barnehage, skole og sfo. Alle programmene har forankring i læreplanen og undervisning foregår enten på Vitensenteret eller ute i skolene på Agder.

Vitensenteret Sørlandet hadde i løpet av 2019 var det over 42.000 besøkende/deltagere på sine aktiviteter. Bland disse har rundt 16.000 elever/lærere deltatt på elevprogram eller kurs. Vitensenteret Kvinesdal vil bidra til å nå enda flere barn og unge i Lister-regionen.

vitensor.no
Følg oss på sosiale medier