Ønsker din skole besøk av Vitensenteret Sørlandet?

VitenLosene våre er stadig på tur med “Viten På Hjul”, pakket med vitensenterets  ulike program.

Vitensenteret tilbyr mange ulike og spennende undervisningsopplegg for barnehager, grunnskole og videregående skole. Alle våre undervisningsopplegg er tilpasset læreplanmålene for 2020/21 og kan gjennomføres på Vitensenteret eller på skolen. Det betyr at vi pakker bilen med ulike undervisningsprogram og drar rundt til de ulike skolene.

Tusenvis av barn og unge har på denne måten fått anledning til å delta på våre aktiviteter og eksperimenter i egne lokaler. Her er elevene aktive deltakere i undervisningen, og lærer gjennom å gjøre.