Super:bit – lær kidsa koding

Lærer de unge å skape og ha det gøy med teknologi

I 2020 kom nye læreplaner der programmering inngår som et nytt element i flere fag. Vitensenterforeningen, en felles forening for alle de regionale vitensentrene i Norge, koordinerer nå flere prosjekter for å bistå lærere og elever i møtet med nye læreplanmål.

Gratis for skolene
Vitensenteret Sørlandet tilbyr elevkurs og lærerkurs som danner grunnlag for videre arbeid med programmering i skolen. Utstyret består av mikrokontrolleren micro:bit og ekstrautstyr til denne. Utdanningsdirektoratet og DnB sparebankstiftelsen finansierer satsningen slik at både kurs og utstyr er gratis for skolene.

Undervisning og kurs foregår både på Vitensenteret Sørlandet, og ved at Vitensenteret kommer på besøk til skolene. Innen utgangen av 2021 har alle grunnskoler i Agder fått dette tilbudet.

SmartBy
Undervisningen tar høyde for ulik kjennskap til programmering og kan differensieres ut ifra elevenes forkunnskaper. Elevene får ulike oppgaver de må løse for innbyggerne i SmartBy. For å hjelpe må innbyggerne tas det i bruk ulike teknologiske løsninger. Målet er at alle kan delta og oppleve mestring.

Lærerkurs
Læreren er også med når Vitensenteret gjennomfører undervisningsprogrammet med elevene. For at skolen skal få klassesett med super:bit-utstyr, må minst en lærer per skole fullføre et lærerkurs. Vi har erfaring med at utstyr brukes mer hvis lærere har fått anledning til å ta det i bruk, gjerne sammen med elevene.

Læringsutbytte
Undervisningsprogrammet inneholder både for- og etterarbeid, samt ulike ekstraoppgaver som kan arbeides med på skolen i etterkant. Dette sikrer læringsutbytte og forsterker forståelsen for programmering.

I 2020 kom nye læreplaner der programmering inngår som et nytt element i flere fag. Vitensenterforeningen, en felles forening for alle de regionale vitensentrene i Norge, koordinerer nå flere prosjekter for å bistå lærere og elever i møtet med nye læreplanmål.

Gratis for skolene
Vitensenteret Sørlandet tilbyr elevkurs og lærerkurs som danner grunnlag for videre arbeid med programmering i skolen. Utstyret består av mikrokontrolleren micro:bit og ekstrautstyr til denne. Utdanningsdirektoratet og DnB sparebankstiftelsen finansierer satsningen slik at både kurs og utstyr er gratis for skolene.

Undervisning og kurs foregår både på Vitensenteret Sørlandet, og ved at Vitensenteret kommer på besøk til skolene. Innen utgangen av 2021 har alle grunnskoler i Agder fått dette tilbudet.

SmartBy
Undervisningen tar høyde for ulik kjennskap til programmering og kan differensieres ut ifra elevenes forkunnskaper. Elevene får ulike oppgaver de må løse for innbyggerne i SmartBy. For å hjelpe må innbyggerne tas det i bruk ulike teknologiske løsninger. Målet er at alle kan delta og oppleve mestring.

Lærerkurs
Læreren er også med når Vitensenteret gjennomfører undervisningsprogrammet med elevene. For at skolen skal få klassesett med super:bit-utstyr, må minst en lærer per skole fullføre et lærerkurs. Vi har erfaring med at utstyr brukes mer hvis lærere har fått anledning til å ta det i bruk, gjerne sammen med elevene.

Læringsutbytte
Undervisningsprogrammet inneholder både for- og etterarbeid, samt ulike ekstraoppgaver som kan arbeides med på skolen i etterkant. Dette sikrer læringsutbytte og forsterker forståelsen for programmering.

Om micro:bit
Micro:bit er en liten datamaskin uten tastatur. Den har sensorer som lar den registrere sine omgivelser og teknologi. Micro:bit har ledlys som fungerer som en liten skjerm, tre knapper, temperaturmåler, lysmåler, akselerometer, radiokommunikasjon bl.a. blåtann. Micro:bit kan programmeres fra nettleseren på en datamaskin eller mobiltelefon ved hjelp av enkel blokkprogrammering eller Python som brukes til utvikling av avansert programvare.

Micro:bit kan kobles til en rekke tilbehør som gjør at en kan utvikle fantastiske prosjekter som instrumenter, roboter, trafikklys, spill, skritteller og mye mer. Ved å koble micro:bit til en robot, kan man programmere den til å kjøre dit man vil. Slike roboter har motor, linjefølgesensorer, fargerike lysdioder, avstandsmåler og en summer.