Veien mot et vitensenter i Kvinesdal

Det startet med et forprosjekt hvor samarbeid ble etablert med det amerikanske selskapet Itec Entertainment som har utviklet Walt Disney!

Kvinesdal kommune, sammen med Innovasjon Kvinesdal og Handelshuset Kvinesdal leide inn det amerikanske selskapet Itec Entertainment for å utvikle ett attraksjonskonsept for Kvinesdal sentrum. Dette for å få bistand i arbeidet med å finne gode konsepter som kunne trekke flere besøkende til sentrum. En masterplan for sentrum ble utviklet og fikk navnet «The Landings at Kvinesdal». Det å skape opplevelser, helårs attraksjon og flere aldergrupper var noe av det som The Landings at Kvinesdal vekta. Dette kombinert med ordførerens hjertebarn Nysgjerrigper- konkurransen førte til at ordfører Per Sverre Kvinlaug, daværende kommunalsjef Jostein Røyseland, næringssjef Liv Øyulvstad, og daværende styreleder i Innovasjon Kvinesdal Ludvig Hunsbedt besøkte Vitensenteret Sørlandet. Vitensenteret tente på ideen om å være en del av en viktig sentrumsutvikling. Videre organiserte ordfører Kvinlaug klassetur til Vitensenteret Arendal som premie for de som vant Nysgjerrigper- konkurransen. Her fikk ordføreren selv se mestringsglede og entusiasme blant alle elevene fra Kvinesdal.

Vitensenteret Sørlandet har siden oppstarten av driften i 2012 vært opptatt av at det skal gjennomføres formidlingsprogram og aktiviteter i alle kommunene på Agder. Det har derfor vært ønskelig med flere avdelinger slik at vi blir en del hverdagen til enda flere barn og unge.

Fra de første samtalene startet, til at det ble bestemt at man ville satse på å etablere en Vitensenteravdeling i Kvinesdal, gikk raskt. De første man tok kontakt med var representanter fra barnehager, skoler, næringslivet, politikere, noen lokale ressurspersoner og ressurssentre som arbeider med utvikling av tettsteder.

I et slikt arbeid er det viktig å knytte til seg dyktige mennesker, som ønsker å dele sine erfaringer, kunnskap, nettverk og kan gi gode råd underveis. Det ble etablert en styringsgruppe, som ledes av ordføreren i Kvinesdal, og en arbeidsgruppe med en dedikert og erfaren prosjektleder. Jostein Røyseland har ledet prosjektet gjennom flere viktige milepæler, men gav stafettpinnen videre til næringssjef Liv Øyulvstad.

 

Styringsgruppe

 • Leder av styringsgruppen, ordfører Kvinesdal kommune, Per Sverre Kvinlaug
 • Eramet, fabrikkdirektør  Sem Gysland
 • Tratec Halvorsen, daglig leder Frode Olsen
 • Sira-Kvina, administrerende direktør Gaute Tjørhom
 • Handelshuset Kvinesdal, daglig leder Åse Versland
 • Kvinesdal kommune, næringssjef Liv Øyulvstad
 • Vitensenter Sørlandet, leder Kine Wangerud
 • Vest-Agder Fylkeskommune,  fylkesdirektør Kenneth Andresen (observatør)

Arbeidsgruppe

 • Jostein Røyseland, tidligere prosjektleder Kvinesdal kommune
 • Liv Øyulvstad, næringssjef Kvinesdal kommune
 • Kine Wangerud, leder Vitensenteret Sørlandet

Kvinesdal kommune, sammen med Innovasjon Kvinesdal og Handelshuset Kvinesdal leide inn det amerikanske selskapet Itec Entertainment for å utvikle ett attraksjonskonsept for Kvinesdal sentrum. Dette for å få bistand i arbeidet med å finne gode konsepter som kunne trekke flere besøkende til sentrum. En masterplan for sentrum ble utviklet og fikk navnet «The Landings at Kvinesdal». Det å skape opplevelser, helårs attraksjon og flere aldergrupper var noe av det som The Landings at Kvinesdal vekta. Dette kombinert med ordførerens hjertebarn Nysgjerrigper- konkurransen førte til at ordfører Per Sverre Kvinlaug, daværende kommunalsjef Jostein Røyseland, næringssjef Liv Øyulvstad, og daværende styreleder i Innovasjon Kvinesdal Ludvig Hunsbedt besøkte Vitensenteret Sørlandet. Vitensenteret tente på ideen om å være en del av en viktig sentrumsutvikling. Videre organiserte ordfører Kvinlaug klassetur til Vitensenteret Arendal som premie for de som vant Nysgjerrigper- konkurransen. Her fikk ordføreren selv se mestringsglede og entusiasme blant alle elevene fra Kvinesdal.

Vitensenteret Sørlandet har siden oppstarten av driften i 2012 vært opptatt av at det skal gjennomføres formidlingsprogram og aktiviteter i alle kommunene på Agder. Det har derfor vært ønskelig med flere avdelinger slik at vi blir en del hverdagen til enda flere barn og unge.

Fra de første samtalene startet, til at det ble bestemt at man ville satse på å etablere en Vitensenteravdeling i Kvinesdal, gikk raskt. De første man tok kontakt med var representanter fra barnehager, skoler, næringslivet, politikere, noen lokale ressurspersoner og ressurssentre som arbeider med utvikling av tettsteder.

I et slikt arbeid er det viktig å knytte til seg dyktige mennesker, som ønsker å dele sine erfaringer, kunnskap, nettverk og kan gi gode råd underveis. Det ble etablert en styringsgruppe, som ledes av ordføreren i Kvinesdal, og en arbeidsgruppe med en dedikert og erfaren prosjektleder. Jostein Røyseland har ledet prosjektet gjennom flere viktige milepæler, men gav stafettpinnen videre til næringssjef Liv Øyulvstad.

 

Styringsgruppe

 • Leder av styringsgruppen, ordfører Kvinesdal kommune, Per Sverre Kvinlaug
 • Eramet, fabrikkdirektør  Sem Gysland
 • Tratec Halvorsen, daglig leder Frode Olsen
 • Sira-Kvina, administrerende direktør Gaute Tjørhom
 • Handelshuset Kvinesdal, daglig leder Åse Versland
 • Kvinesdal kommune, næringssjef Liv Øyulvstad
 • Vitensenter Sørlandet, leder Kine Wangerud
 • Vest-Agder Fylkeskommune,  fylkesdirektør Kenneth Andresen (observatør)

Arbeidsgruppe

 • Jostein Røyseland, tidligere prosjektleder Kvinesdal kommune
 • Liv Øyulvstad, næringssjef Kvinesdal kommune
 • Kine Wangerud, leder Vitensenteret Sørlandet
Leder av styringsgruppen, Per Sverre Kvinlaug og næringssjef Liv Øyulvstad.
Inspirerende hodebry under et besøk på Vitensenteret Sørlandet i Arendal.