Norges forskningsråd står bak Nysgjerrigper. Vitensenteret Sørlandet er sertifisert for å holde kurs i metoden.

Hva er nysgjerrigpermetoden:

  • gjøre lærere kjent med at vitenskapelig metode kan brukes som arbeidsmetode i alle fag
  • vise elever hvordan kunnskap blir til og hvordan de selv kan finne svar på spørsmål med egne undersøkelser