Kurs for å øke motivasjon og mestring

Undervisningen er rettet mot elever som trenger ekstra motivasjon innenfor realfagene. Vi fokuserer på å gi deltakerne mestringsfølelse og skaperglede. Det vil ikke bli knyttet opp mot et spesielt studieløp, men bygge på generell læreplan og læreplaner i fellesfagene (matematikk og naturfag).

  • Varighet: 100 min.

  • Periode: Skoleåret 2020/ 21

  • Pris: 80,-  eks.mva pr.elev/barn.
    Minstepris 960.- eks.mva

  • Passer for: Enkeltelever fra alle programfag

Send forespørsel

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519