Kodekjemi

Naturfag og programmering for 10. trinn

Naturfagsforsøk hvor vi bruker programmering.  Elevene skal bruke programmering for å løse en utfordring knyttet til surhetsgraden i en løsning. Praktisk med fokus på mestring. 

Kompetansemål

  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener.   
  • utforske kjemiske reaksjoner.  

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $