Introduksjon til programmering

MAT VG1 T, MAT VG1 P, NAT VG1 studieforberedende

Dette kurset gir en introduksjon til programmering, blokkprogrammering, hvor elevene programmerer en sykdoms-simulator. Elevene tar i bruk og blir kjent med modellering, løkker, variabler, vilkår og funksjoner. 

Kompetansemål

MAT VG1 T

  • formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering 

MAT VG1 P

  • modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultata og for når modellane er gyldige 

NAT VG1 studieforberedende

  • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener. 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $