Ioniserende stråling

NAT VG1 studieforberedende, NAT VG3 påbygg

Et praktisk undervisningsprogram om ioniserende stråling. Målet med undervisningsøkten er at elevene skal bli kjent med ulike typer ioniserende stråling. De får utforske dette gjennom ulike praktiske forsøk. 

Kompetansemål

NAT VG1 studieforberedende

  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper beredende

NAT VG3 påbygg

  • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper 

 

Alder: Naturfag VG1 studieforberedende, Naturfag VG3 påbygg

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $