Forsk og finn (BHG)

Utforskende naturfag, og programmering for barnehage

Barna prøver ulike eksperimenter, undrer og snakker sammen om hvorfor ting er som de er. De får også prøve seg på enkel programmering med våre Bee-Bots.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til følgende

  • At barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • At personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, samt delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • At personalet utforsker og eksperimenterer med teknologi og naturfenomener sammen med barna

Varighet: 90 min

Mer informasjon:
Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de sin booker formidlingsprogram.
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $