Forsk og finn

I dette undervisningsprogrammet ønsker vi å stimulere barnas utforskertrang og skape undring over ulike fenomener. Barna skal gjennom praktiske aktiviteter selv være forskere og de skal utføre konkrete eksperimenter med labfrakker på. Programmet introduserer barna for ulike fagområder innen realfag som mekanikk, kjemi, fysikk og matematikk. Barnehagen får i tillegg et hefte med flere eksperimenter slik de kan fortsette å forske og eksperimentere.

  • Varighet: 90 min.

  • Periode: Skoleåret

  • Pris: 80,- eks.mva  pr.elev/barn. Minstepris 960.- eks.mva

  • Passer for: Førskolebarn

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram.

Kontaktinformasjon:
booking@vitensor.no
Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519