Fornybar energi

Kraftproduksjon, strømlære og energioverganger for 9. trinn

Praktisk energiprogram i samarbeid med Å Energi 

Kompetansemål

  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.   
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.   
  • Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap  

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519

Flere undervisningsopplegg $