Flammer og magneter

Naturfag, materialkunnskap og forsøk for 1. trinn

Aktivt og utforskende elevprogram med stasjonsarbeid og spennende eksperimenter. Elevene skal få kjennskap til praktiske situasjoner med kjemi og fysikk. De skal lære litt om hva det er gjennom egne observasjoner.  

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. 

Kompetansemål: 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer 

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret

For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram

Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $