I Norge i 2016 stod vindkraft for kun 1,4% av elektrisitetsproduksjonen. Dette er lite i forhold til Danmark som ligger på over 40%.